Whakarongo ki te tangi a te manu  -  Tui Tui Tutuia   -   Tuia kei runga; Tuia kei raro   -   Tuia te here tangata   -   I Hawaiki nui, i Hawaiki roa, I Hawaiki pamaomao   -   Te hono i wairua   -   Ka rongo te pō, ka rongo te aō   -   Tehei Mauri Ora!   -   Kia tangihia te rere o ake kōrero ki ngā mate huhua o te wā   -   Ngā mate e whakataumaha nei i a koutou, nā koutou i tangi, otirā nā tātou katoa.   -   Wahaina mai ki runga i te whāriki ō mate   -   Kia kotahi ai te poroporoaki ki a rātou   -   Nō reira kei ngā mate   -   Haere ki ngā taumata whakamoē i te tangata   -   Ki te pō uriuri, te pō tangotango, te pō tiwhatiwha   -   he tira hau kore atu rā e!   -   Haere atu rā   -   Tēnei he mihi maioha kia koutou, kia tātou katoa, Naumai, Haere mai te whanau whanui of Ngāti Rāruaki te pae tukutuku hou   -   Kia pirangi matou ki te whakarongo, ki te mau rā anō I a koe ētehi korero   -   hei whakakīi to kete korero.   -   Noreira e te iwi   -   Kuhu Mai Ki Roto

Ngāti Rārua Website

  • You can use your social networks Facebook to connect to this website. Once you have been verified you can participate, post photos, link to videos and even share straight back to Facebook
  • 1
  • 2
  • 3